President

Yasuo NAKAZAWA

Vice President

Mikio SANO / Masayuki KUMASHIRO

Director

Nagayasu TOYODA / Keiko NISHIGAI / Gikou SUZUKI

Michio BANDO / Masayuki NAGAMINE / Hiroshi YOKOTA
Kenichi SHINOHARA / Hideo YAMAMOTO / Misao SHIMIZU
Akihiro KITAGAWA / Yoshihiro ETO / Ichiro KOBAYASHI

Masanori ODA / Kaoru HASHIMOTO / Masaru NAKAMURA
Masayo FUJII / Tetsuo EDA / Shigeo MATSUDA
Hironobu TOMITA / Naoki KODAMA / Hideaki KITAMURA
Takeshi TAKAGI

Auditor

Hiroshi MURONOI
Eisyu SHINKAI
Toshimasa OGAWA
ページトップへ