President

Yasuo NAKAZAWA

Vice President

Mikio SANO / Masayuki KUMASHIRO

Director

Nagayasu TOYODA / Keiko NISHIGAI / Gikou SUZUKI

Nobuo TOMITA / Kenichi FUNAMIZU / Kiyoshi OGURO
Kenichi SHINOHARA / Hideo YAMAMOTO
Toshimitsu TAKASHIMA / Taishi SHIGEKI / Yoshihiro ETO

Akinori HIROKI / Masanori ODA / Masaru NAKAMURA
Masayo FUJII / Tetsuo EDA / Shigeo MATSUDA
Hironobu TOMITA / Akira YOSHII / Noriko YOSHIKAWA
Naoki KODAMA / Noriko NISHIKAWA

Auditor

Hiroshi MURONOI
Eisyu SHINKAI
Toshimasa OGAWA
ページトップへ